top of page

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Myrthe Atkinson (hierna "de +Coach" genoemd) stemt ermee in om Losse Sessies, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching Sessie en het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket aan te bieden aan de cliënt die ofwel een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching Sessie of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket heeft gekocht. 

De cliënt stemt ermee in zich te houden aan alle beleidsregels en procedures zoals uiteengezet in deze overeenkomst als voorwaarde voor deelname aan de optie Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching Sessie of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket.

2. Definities van aangeboden diensten

2. 1 Losse Sessie

Een Losse Sessie is een coachingsessie van een uur met de +Coach over een onderwerp naar keuze van de cliënt.

Een coachingsessie kan virtueel of persoonlijk worden gehouden. De +Coach en de cliënt zullen zich houden aan de richtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld met betrekking tot sociale afstand en andere maatregelen die relevant zijn op het moment van de persoonlijke afspraak. De +Coach kan de cliënt in het huis van de cliënt ontmoeten om de natuurlijke interacties met het (de) kind (eren) en het ruimtegebruik met betrekking tot de theorie van 'ruimte als derde Pedagoog' te observeren.

Binnen 7 dagen na deze Losse Sessie stuurt de +Coach de notities van deze coaching sessie per e-mail naar de cliënt. De notities zijn bij de prijs inbegrepen en zorgen ervoor dat de cliënt alle besproken punten nogmaals kan lezen voor toekomstig gebruik.

2.2 Niet Langer een Taboe - Sessie

Een Niet Langer een Taboe - Sessie is een coachingsessie van een uur met de +Coach over een onderwerp naar keuze van de cliënt.

Een coachingsessie kan virtueel of persoonlijk worden gehouden. De +Coach en de cliënt zullen zich houden aan de richtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld met betrekking tot sociale afstand en andere maatregelen die relevant zijn op het moment van de persoonlijke afspraak. De +Coach kan de cliënt in het huis van de cliënt ontmoeten om de natuurlijke interacties met het (de) kind (eren) en het ruimtegebruik met betrekking tot de theorie van 'ruimte als derde Pedagoog' te observeren.

Binnen 7 dagen na deze Niet Langer een Taboe - Sessie stuurt de +Coach de notities van deze coaching sessie per e-mail naar de cliënt. De notities zijn bij de prijs inbegrepen en zorgen ervoor dat de cliënt alle besproken punten nogmaals kan lezen voor toekomstig gebruik.

2.3 Opvoedrelatie in Balans coachingspakket

Het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket is een coachingspakket met een duur van 3 maanden.

Alle sessies kunnen virtueel of persoonlijk worden gehouden. De +Coach en de cliënt zullen zich houden aan de richtlijnen van de Nederlandse overheid met betrekking tot sociale afstand en andere maatregelen die relevant zijn op het moment van de persoonlijke afspraken. De +Coach ontmoet de cliënt in het huis van de cliënt om de natuurlijke interacties met het (de) kind (eren) en het gebruik van de ruimte met betrekking tot de theorie van 'ruimte als derde Pedagoog' te observeren.

De periode van 3 maanden gaat in op het moment dat het intakegesprek heeft plaatsgevonden. Het intakegesprek is een bijeenkomst van maximaal 60 minuten of een uur.

De +Coach bepaalt samen met de cliënt wanneer en waar de 3 observaties van de interacties van de cliënt en het kind (eren) plaatsvinden. Deze waarnemingen nemen per keer maximaal een uur in beslag.

In de weken dat de +Coach en de cliënt geen observatiemoment hebben gepland, wordt er een coachingsessie ingepland. De coachingsessies duren maximaal een uur.

Binnen 7 dagen na elk contactmoment (intakegesprek, observatie of coachingsessie) stuurt de +Coach de notities van dit contactmoment per e-mail naar de cliënt. De notities zijn bij de prijs inbegrepen en zorgen ervoor dat de cliënt alle besproken punten nogmaals kan lezen voor toekomstig gebruik.

2. 4 Kind Coaching

Een Kind Coaching Sessie is een coachingsessie van een uur met de +Coach en kind van de cliënt. 

De +Coach en de cliënt zullen zich houden aan de richtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld met betrekking tot sociale afstand en andere maatregelen die relevant zijn op het moment van de persoonlijke afspraak.

De inhoud van de te hebben sessie zal worden besproken met de ouder.

De +Coach zal nooit alleen met een kind een sessie houden. Een sessie kan in een ruimte met een open deur worden gehouden, of tijdens een wandeling waarbij de ouder in de buurt is.

In overleg met het kind, en afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd, zal de +Coach informatie die uit de sessie is gekomen al dan niet delen met de ouder. 

 

3. Disclaimer

De +Coach is een ervaren coach met een bachelor in Pedagogiek, gespecialiseerd in opvoedondersteuning. De +Coach is geen therapeut, arts, psychoanalyticus of adviseur.

Cliënt begrijpt dat de +Coach niets heeft beloofd, hiertoe niet verplicht is en niet zal; (1) optreden als therapeut die psychoanalyse, psychologische counseling of gedragstherapie verleent; (2) verantwoordelijk worden gehouden voor resultaten die door de cliënt niet als positief worden ervaren na implementatie van strategieën die worden aangeboden tijdens een Losse Sessie of tijdens het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket. De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van de manier waarop hij/zij opvoedt; (3) beweert niet dat tevredenheid in het ouderschap als gevolg van de aanschaf van een Losse Sessie of het evenwichtige ouderschapspakket voldoende zal zijn voor toekomstige ontwikkelingsstadia waarin het kind zich onvermijdelijk zal gaan bevinden. Ouderschap is een dynamisch proces en de cliënt kan aanvullende opvoedingsondersteuning nodig hebben in verschillende stadia van de ontwikkeling van het kind;

 

4. Betaling

4. 1 De prijs voor een Losse Sessie kan op de volgende manier worden betaald:

1 Betaling van €49,00 met vermelding van de afgesproken datum van de Sessie, op deze bankrekening: NL84 INGB 0008 843647.

De betaling dient uiterlijk 48 uur voordat de Losse Sessie plaatsvindt op de bankrekening te staan ter attentie van de +Coach. 

De datum waarop het geld zou moeten worden betaald, wordt opgenomen in de persoonlijke factuur van de cliënt. 

 

4.2 De prijs voor een Niet Langer een Taboe - Sessie kan op de volgende manier worden betaald:

1 Betaling van €49,00 met vermelding van de afgesproken datum van de Sessie, op deze bankrekening: NL84 INGB 0008 843647.

De betaling dient uiterlijk 48 uur voordat de Niet Langer een Taboe - Sessie plaatsvindt op de bankrekening te staan ter attentie van de +Coach. 

De datum waarop het geld zou moeten worden betaald, wordt opgenomen in de persoonlijke factuur van de cliënt. 

4.3 De prijs voor het Opvoedrelatie in Balans pakket kan op de volgende manieren worden betaald:

4.3.1.

1 Betaling van €588,00 met vermelding van de afgesproken startdatum van het Pakket, op deze bankrekening: NL84 INGB 0008 843647.

De betaling dient uiterlijk 48 uur voordat het intakegesprek plaatsvindt op de bankrekening te staan ter attentie van de +Coach.

4.3.2.

3 Betalingen van €196,00 met vermelding van de afgesproken startdatum van het Pakket, op deze bankrekening: NL84 INGB 0008 843647.

De eerste betaling dient uiterlijk 48 uur voordat het intakegesprek plaatsvindt op de bankrekening te staan ter attentie van de +Coach.

De tweede betaling dient te geschieden binnen 5 weken na de afgesproken startdatum van het Pakket.

De derde en laatste betaling dient te geschieden binnen 9 weken na de afgesproken startdatum van het pakket.

Details van de data waarop de bedragen zouden moeten worden overgemaakt, zullen worden gespecificeerd in de factuur van de cliënt.

4.4 De prijs voor een Kind Coaching Sessie kan op de volgende manier worden betaald:

1 Betaling van €49,00 met vermelding van de afgesproken datum van de Sessie, op deze bankrekening: NL84 INGB 0008 843647.

De betaling dient uiterlijk 48 uur voordat de Kind Coaching Sessie plaatsvindt op de bankrekening te staan ter attentie van de +Coach. 

De datum waarop het geld zou moeten worden betaald, wordt opgenomen in de persoonlijke factuur van de cliënt. 

4.5 Kilometervergoeding

Voor alle coachmomenten bij de cliënt thuis, wordt € 0,19 per kilometer berekend. De precieze kosten worden in de factuur opgenomen. De +Coach gebruikt Google Maps om de precieze afstand te berekenen.

5. Annuleringsvoorwaarden

De +Coach zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de cliënt tevreden is met de aangekochte dienst en de +Coach wil dat de cliënt zijn best doet om suggesties en strategieën te implementeren die zijn geleerd van een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket.

 

5.1 Annuleringsvoorwaarden Losse Sessie

In het geval dat de cliënt beslist dat de Losse Sessie de cliënt heeft gekocht en gepland, niet de juiste beslissing was, kan de cliënt de gekochte en geplande Losse Sessie annuleren met een minimum van 24 uur voor de start van de Losse Sessie (Central European Time).

In dit geval wordt het volledige bedrag binnen 2 weken aan de cliënt terugbetaald.

Als de cliënt een gekochte en geplande Losse Sessie binnen 24 uur voor aanvang van de service annuleert, kan de cliënt de betaling niet terugvragen.

5.2 Annuleringsvoorwaarden Niet Langer een Taboe - Sessie

In het geval dat de cliënt beslist dat de Niet Langer een Taboe - Sessie de cliënt heeft gekocht en gepland, niet de juiste beslissing was, kan de cliënt de gekochte en geplande Niet Langer een Taboe - Sessie annuleren met een minimum van 24 uur voor de start van de Niet Langer een Taboe - Sessie (Central European Time).

In dit geval wordt het volledige bedrag binnen 2 weken aan de cliënt terugbetaald.

Als de cliënt een gekochte en geplande Niet Langer een Taboe - Sessie binnen 24 uur voor aanvang van de service annuleert, kan de cliënt de betaling niet terugvragen.

 

5.3 Annuleringsvoorwaarden Opvoedrelatie in Balans coachingspakket

In het geval dat de cliënt beslist over het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket dat de cliënt heeft gekocht en gepland, niet de juiste beslissing was, kan de cliënt het gekochte en geplande Opvoedrelatie in Balans coachingspakket annuleren met een minimum van 24 uur voor aanvang van het intakegesprek (Central European Time) .

In dit geval wordt het volledige bedrag binnen 2 weken aan de cliënt terugbetaald.

Als de cliënt het gekochte en geplande Opvoedrelatie in Balans coachingspakket binnen 24 uur voor aanvang van het intakegesprek annuleert, zal de +Coach slechts de prijs van een Losse Sessie in rekening brengen, wat €49,00 bedraagt. De rest van de betaling van de cliënt wordt binnen 2 weken door de +Coach aan de cliënt terugbetaald.

5.4 Annuleringsvoorwaarden Kind Coaching Sessie

In het geval dat de cliënt beslist dat de Kind Coaching Sessie de cliënt die de cliënt heeft gekocht en gepland, niet de juiste beslissing was, kan de cliënt de gekochte en geplande Kind Coaching Sessie annuleren met een minimum van 24 uur voor de start van de Kind Coaching Sessie (Central European Time).

In dit geval wordt het volledige bedrag binnen 2 weken aan de cliënt terugbetaald.

Als de cliënt een gekochte en geplande Kind Coaching Sessie binnen 24 uur voor aanvang van de service annuleert, kan de cliënt de betaling niet terugvragen.

 

6. Restitutiebeleid

6.1 Restitutiebeleid Losse Sessie

Als de cliënt niet tevreden is over de Losse Sessie, is er geen mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen.

De +Coach doet altijd een stap extra om de cliënt zo goed mogelijk te coachen in het ouderschap. De tijd die in de Losse Sessie is doorgebracht, kan niet worden teruggehaald en daarom heeft deze service geen terugbetalingsmogelijkheid.

 

6.2 Restitutiebeleid Niet Langer een Taboe - Sessie

Als de cliënt niet tevreden is over de Niet Langer een Taboe - Sessie, is er geen mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen.

De +Coach doet altijd een stap extra om de cliënt zo goed mogelijk te coachen in het ouderschap. De tijd die in de Niet Langer een Taboe - Sessie is doorgebracht, kan niet worden teruggehaald en daarom heeft deze service geen terugbetalingsmogelijkheid.

6. 3 Restitutiebeleid Opvoedrelatie in Balans coachingspakket

Indien de cliënt is begonnen met het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket maar vindt dat de aangeboden coaching niet voldoet aan de verwachtingen van de cliënt, is het mogelijk om de periode van 3 maanden tussentijds te beëindigen.

Indien de cliënt het restant van het aangekochte en geplande Opvoedrelatie in Balans coachingspakket annuleert met een minimum van 24 uur voor aanvang van het anders volgende geplande contactmoment, zal de +Coach alleen de prijs in rekening brengen van de contactmomenten die de cliënt en +Coach tot dusver hebben gehad. Bij tussentijdse opzegging is de prijs van een contactmoment gelijk aan een losse sessie en bedraagt €49,00.

In dat geval wordt het restant van het betaalde bedrag binnen 2 weken aan de cliënt teruggestort.

Indien de cliënt het restant van het aangekochte en geplande Opvoedrelatie in Balans coachingspakket binnen 24 uur voor aanvang van het anders geplande contactmoment annuleert, zal de +Coach alleen de prijs in rekening brengen van de contactmomenten die de cliënt en +Coach tot dusver hebben gehad en een extra losse sessie, die €49,00 bedraagt.

In dat geval wordt het restant van het betaalde bedrag binnen 2 weken aan de cliënt teruggestort.

6.4 Restitutiebeleid Kind Coaching Sessie

Als de cliënt niet tevreden is over de Kind Coaching Sessie, is er geen mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen.

De +Coach doet altijd een stap extra om het kind van de cliënt zo goed mogelijk te coachen. De tijd die in de Kind Coaching Sessie is doorgebracht, kan niet worden teruggehaald en daarom heeft deze service geen terugbetalingsmogelijkheid.

 

7. Afspraak verzetten

De +Coach respecteert onverwachte gebeurtenissen in het leven van haar cliënten. De +Coach waardeert ook haar eigen tijd en moeite die besteed wordt aan het plannen en voorbereiden van elke sessie.

Om deze redenen is het mogelijk om een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching sessie of een contactmoment in het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket te verzetten met een termijn van minimaal 24 uur voor de starttijd van de Sessie of het contactmoment (Central European Time). Noodgevallen binnen 24 uur van tevoren zijn een uitzondering.

Als de cliënt niet komt opdagen voor een geplande sessie of verzoekt om het verzetten van een afspraak binnen 24 uur voor de starttijd van de Losse Sessie of het contactmoment, wordt de geplande sessie verbeurd zonder de mogelijkheid om om restitutie te vragen. Er kan een nieuwe sessie worden gekocht en ingepland.

 

8. Verantwoordelijkheid van de cliënt

De cliënt aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de cliënt 100% verantwoordelijk is voor zijn voortgang en resultaten van het volgen van een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket.

De cliënt begrijpt dat vanwege de aard van de diensten die door de +Coach worden geleverd, de resultaten die door elke cliënt worden ervaren, kunnen variëren.

De +Coach kan ondanks 100% inzet van haar kant geen garantie bieden dat de cliënt al zijn doelen zal bereiken door deelname aan een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket.

 

9. Vertrouwelijkheid

De +Coach respecteert de privacy van de cliënt en staat erop dat de cliënt de +Coach en haar intellectuele eigendommen respecteert. Dit is een wederzijdse geheimhoudingsverklaring.

Alle vertrouwelijke informatie die door de cliënt wordt gedeeld, is vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk beschermd en behoort uitsluitend en exclusief toe aan de cliënt die deze informatie deelt tijdens een coachingsessie.

Partijen komen overeen om op geen enkele manier vertrouwelijke informatie of transacties openbaar te maken, te onthullen of er gebruik van te maken. De cliënt verbindt zich ertoe de publiciteits- of privacyrechten van de +Coach niet te schenden.

De cliënt zal geen informatie onthullen aan een derde die is verkregen in verband met deze overeenkomst of de directe of indirecte omgang van de +Coach met de cliënt , inclusief maar niet beperkt tot: namen, e-mailadressen, telefoonnummers of adressen.

Door een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching Sessie of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket aan te schaffen, stemt de cliënt er bovendien mee in dat als de cliënt de vertrouwelijkheidsovereenkomst schendt of de waarschijnlijkheid van schending van de vertrouwelijkheidsovereenkomst aantoont, de +Coach recht heeft op een voorlopige voorziening om dergelijke overtredingen te verbieden.

De cliënt is niet bevoegd om de intellectuele eigendommen van de +Coach te gebruiken om met iemand anders te delen of op enigerlei wijze te kopiëren en te delen.

Alle intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot werkbladen en coachingstools, blijven het exclusieve eigendom van de +Coach.

10. Reviews

De +Coach zal de cliënt tijdens en/of na de sessie dan wel het pakket om feedback vragen in de vorm van een review. Het staat de cliënt vrij om een review te delen met de +Coach die deze op haar beurt kan gebruiken op haar website. Indien de +Coach dit van plan is, zal zij dit altijd eerst aan de cliënt meedelen en vragen met welke naam (dan wel anoniem) de review geüpload mag worden.

Indien de cliënt een review deelt met de +Coach verleent de cliënt hiermee toestemming aan de +Coach om de review in het Engels te vertalen zodat de review in beide talen kan worden weergegeven. 

De +Coach stelt alle feedback waar zij van groeit en anderen mee kan inspireren zeer op prijs in een persoonlijk bericht. 

11. Beëindiging

The +Coach zet zich in om alle cliënten een positieve ervaring te bieden met duurzame resultaten.

Door een Losse Sessie, Niet Langer een Taboe - Sessie, Kind Coaching Sessie of het Opvoedrelatie in Balans coachingspakket aan te schaffen, stemt de cliënt ermee in dat de +Coach, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst kan beëindigen en de mogelijkheden van de cliënt om de gekozen dienst verder te volgen kan beperken, opschorten of beëindigen zonder terugbetaling of vergeving van maandelijkse betalingen als de cliënt een of meer van de voorwaarden zoals bepaald door de +Coach overtreedt. De cliënt blijft het totale contractbedrag verschuldigd.

 

12. Vrijwaring

De cliënt zal de +Coach, aanverwante entiteiten, gelieerde ondernemingen en opvolgers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden en kosten, inclusief maar niet beperkt tot claims, schadevergoedingen, vonnissen, beloningen, schikkingen, onderzoeken, kosten, advocaatkosten. en uitbetalingen - die elk van hen kan oplopen of verplicht wordt te betalen die voortvloeien uit of voortvloeien uit het te koop aanbieden en / of gebruiken van producten, met uitzondering van dergelijke uitgaven en aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit een schending van deze Overeenkomst of enige nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de +Coach, gerelateerde entiteiten, gelieerde ondernemingen of opvolgers.

De cliënt zal de +Coach verdedigen bij alle juridische acties, regelgevende acties en dergelijke die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

De cliënt erkent dat de +Coach niet persoonlijk verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor enige acties of vertegenwoordiging van de +Coach.

In het kader van en als onderdeel van mijn betaling voor het recht om deel te nemen aan een van de +Coach aangeboden diensten, geven de cliënt en aangesloten maatschappijen hierbij de +Coach, gerelateerde entiteiten, gelieerde ondernemingen en opvolgers op enigerlei wijze vrij, doen afstand van, vrijspreken, ontslaan evenals de locatie waar de gekochte dienst plaatsvindt (indien van toepassing) van en van alle acties, oorzaken van actie, contracten, claims, rechtszaken, kosten, eisen en schade van welke aard of soort dan ook of in een eigen vermogen dat voortvloeit uit de deelname van de cliënt in een van de aangekochte diensten, aangeboden door de +Coach.

Privacy Beleid

1.  Soort informatie dat ik ontvang, verzamel en bewaar

Hieronder valt alle informatie die je op de website invoert of op een andere manier aan mij verstrekt.

Daarnaast verzamel ik het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om jouw computer met internet te verbinden; e-mailadres; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. Ik kan softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om van pagina te wisselen. Ik verzamel ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel. ​

 

2. Hoe ik informatie verzamel

Wanneer je een transactie uitvoert op de website, als onderdeel van het proces, verzamel ik persoonlijke informatie die je aan mij geeft, zoals jouwnaam, adres en e-mailadres. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de hierboven vermelde specifieke redenen. ​

 

3. Doel van het verzamelen van informatie

Ik verzamel dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

   1. Om diensten te leveren en te exploiteren;

   2. Om gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

   3. Om contact te kunnen opnemen met Bezoekers en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde           servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;

   4. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te     creëren, die ik of zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

   5. Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Hoe bewaar, gebruik, deel en openbaar ik jouw informatie?

Mijn bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt mij het online platform waarmee ik mijn (producten en) diensten aan jou kan verkopen. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan jouw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op. Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door mijn bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door mijn winkel en de serviceproviders. ​

 

5. Communicatie tussen de +Coach en de cliënt

Ik kan contact met je opnemen om je op de hoogte te stellen van jouw account, om problemen met jouw account op te lossen, om een ​​geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om jouw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over mijn bedrijf te sturen, of indien anderszins nodig om contact met je op te nemen om de gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die ik met je heb af te dwingen. Voor deze doeleinden kan ik contact met je opnemen via e-mail, telefoon, sms en post. ​

 

6. Hoe ik cookies en andere trackingtools gebruik

Het Wix-platform waarop mijn website wordt gehost, gebruikt 12 verschillende cookies. Je vindt een lijst hiervan via de volgende link: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site.

Ik werk met Google Analytics en Google Meet. Meer informatie over de cookies die deze partij gebruikt vind je op de volgende link: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

7. Jouw toestemming intrekken

Als je niet meer wilt dat ik jouw gegevens verwerk, neem dan contact met mij op via [uw e-mailadres]. ​

 

8. Updates van het privacybeleid

Ik behoud me het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als ik wijzigingen aanbreng in dit beleid, zal ik je hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie ik verzamel, hoe ik deze gebruik en onder welke omstandigheden ik deze gebruik en/of openbaar maak. ​

 

9. Vragen en jouw contactgegevens

Als je de persoonlijke informatie die ik over je heb wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met mij opnemen via [uw e-mailadres].

bottom of page