top of page

MYRTHE ATKINSON

Jouw Ouder + Coach

Headshot.jpg

Myrthe als Pedagogisch Professional:

Sinds het afronden van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk in 2009, ben ik werkzaam in de kinderopvang.

Ik heb een ware passie voor het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het samenwerken met hun ouders om een warm pedagogisch klimaat te waarborgen.

Om meer verdieping in mijn werk te vinden, heb ik de HBO-opleiding Pedagogiek gevolgd en met genoegen afgerond. 

Sinds 2017 werk ik als pedagogisch coach en manager in de (internationale) kinderopvang.

Myrthe als mens: 

 

Ik ben geboren en getogen in Den Haag en heb een heerlijke peuter, Riga, die ik samen met mijn Engelse man David tweetalig opvoed. 

Ik kom door een combinatie van mijn ervaring, theoretische kennis en persoonlijkheid snel tot de kern van situaties. Dit helpt mij in mijn werk als pedagogisch professional, coach en als mens in het herkennen en behapbaar houden van mogelijk problematische situaties. 

Ik vind het belangrijk dat de mensen met wie ik omga zich gezien voelen door mij, waar ik voor zorg door actief te luisteren en attent te zijn. 

De ervaring leert dat persoonlijke groei, door gewenste en ongewenste feedback, goed pijn kan doen. Wat er van je overblijft echter, is de kern waar je de rest van je leven op kan bouwen! Vanuit dit principe werk en coach ik.

Samen de groeipijn doorkomen voor een duurzaam resultaat, in plaats van chronisch lijden onder onduidelijke gevoelens en gedachten die ervoor zorgen dat jouw (gezins)leven stagneert. 

Myrthe's Visie:

Ouderschap voegt een extra laag toe in je menszijn. De zorg en verantwoordelijkheid die je op je neemt, kunnen van tijd tot tijd overweldigend zijn. Soms heb je (professionele) ondersteuning nodig om als gezin weer verder te kunnen.

En soms wil je gewoon dat je kind in bed blijft liggen na bedtijd, of dat je kind de kamer opruimt als je dat vraagt, of dat je kind stopt met om iets vragen als je een antwoord hebt gegeven. 

Als Ouder +Coach, ondersteun ik gezinnen in het omgaan met herkenbare en minder herkenbare situaties die zich kunnen voordoen in het opvoeden van kinderen. 

Ik geloof dat een coachtraject alleen duurzaam kan zijn als we tot de kern komen van niet-helpende patronen. Ervaring leert dat dit proces vaak pijnlijk is.

Het stilstaan bij- en het toelaten en afvoelen van alle emoties en gevoelens die eventueel naar boven komen tijdens een coachingssessie, is in mijn visie belangrijk als basis om nieuwe routines en patronen te kunnen integreren.

Jouw kind volgt jouw voorbeeld, en dat is de reden dat ik het van grote waarde acht dat wij samenwerken tot jij weer scherp hebt waartoe je wil opvoeden en je zelfverzekerd voelt om dat met de samen ontdekte nieuwe routines en patronen te kunnen doen. 

Door de verslagen die ik na iedere sessie zend en die bij de prijs zijn inbegrepen, kun je in alle rust de aan bod gekomen punten nogmaals doornemen voor duurzame resultaten en implementatie in jouw opvoedpraktijk. 

Investeer in je gezin, investeer in jezelf. Vind jouw plus!

bottom of page